de politiek

7 december 2022 Robert Flos, projectleider van de aanpak tegen straatdealers, vertelt over het probleem en wat we eraan doen.

16 december 2022 VVD en CDA worden vaak genegeerd, maar zien de coalitiepartijen wel hun kant op bewegen

20 december 2022 Met burgemeester Femke Halsema blikken we terug op 2022. Amsterdam wereldstad, een podcast van Het Parool.

30 november 2022 Pakket maatregelen om groei en overlast toerisme te beperken

Telegraaf 12 juli 2022

30 juni 2022 In Het Parool roepen Rogier Noyon van Voordestad en Arjan Welles van Stopdegekte de Raad op om zich te scharen achter het voorstel van burgemeester Femke Halsema om alleen aan ingezetenen nog toe te staan om in coffeeshops cannabis te kopen om de overlast van drugstoeristen in de binnenstad te beperken. https://www.parool.nl/a-b7a40e6a

NRC 18 juni 2022 Burgemeester Halsema wil af van massatoerisme

maart 2022 Laat de politiek de bewoners van de binnenstad aan hun lot over?

De partijstandpunten over drugsgebruik, ondermijning, prostitutie en de overlast van het massatoerisme hebben we hieronder geprobeerd samen te vatten. 

Groen Links

GroenLinks wil strijden voor het legaliseren van soft- en partydrugs zoals xtc. Géén verbod op de verkoop van drugs aan toeristen want jonge Amsterdammers die snel geld willen verdienen worden daar de dupe van. GroenLinks wil méér werkplekken voor sekswerkers. Ze wil af van raamprostitutie als toeristische attractie maar op de wallen alleen ramen sluiten als die elders worden gecompenseerd. Is voor een nieuw erotisch centrum buiten de binnenstad en gaat onderzoeken of er weer een tippelzone kan komen. GroenLinks wil vergund thuiswerken voor sekswerkers mogelijk maken. GroenLinks wil een volledig verbod op vakantieverhuur. Vergunningen intrekken van bedrijven en locaties waar georganiseerde criminaliteit plaatsvindt.


D66

D66 wil géén verbod op verkoop van drugs aan toeristen want dit zal leiden tot straathandel. Softdrugs legaliseren. Met coffeeshop eigenaren werken aan een betere spreiding over de stad en extra politiecapaciteit. D66 wil een nieuw erotisch centrum in een gebied waar al wordt uitgegaan. Daartoe zal er tijdelijke raamprostitutie nodig zijn bijvoorbeeld aan het IJ. De rechten van sekswerkers staan centraal. Mensenhandel hard aanpakken. D66 wil in de eerste plaats een fijne woon en werkplek voor Amsterdammers naast een bestemming voor toeristen. In de binnenstad regels ten aanzien van alcoholverkoop. Toeristische trekpleisters buiten de ring realiseren en overlast aanpakken. 


VVD

De VVD wil af van het imago van drugshoofdstad van de wereld. Alleen als je in Nederland woont kun je in Amsterdam nog softdrugs kopen. De VVD wil de meest kwetsbare straten schoonvegen van ondermijning door gecoördineerde aanpak en toepassing van de wet BIBOB. De VVD wil extra handhavers, de regels voor cameratoezicht versoepelen en waar sprake is van wapenbezit of dealen preventief fouilleren inzetten. Raamprostitutie op de Wallen faseren we uit. Bezoekers horen erbij, overlast niet. VVD wil een verbod van vakantieverhuur via Airbnb. Toeristenbelasting deels in een fonds om overlast aan te kunnen pakken. 


PvdA

De PvdA is voor volledig legaliseren van teelt, verkoop en gebruik van wiet en hash. De verkoop aan toeristen pas beperken bij minder drugstoeristen en mits er voldoende handhavers zijn. De wet BIBOB maximaal gebruiken en investeren in experts om ondermijning tegen te gaan. De PvdA steunt het verplaatsen van de prostitutie op de wallen naar elders. De PvdA wil minder afhankelijkheid van de bezoekerseconomie. Actief beleid om meer grip te krijgen op de bezoekersstromen. Stoppen met citymarketing.
VoltVolt wil de beste ideeën uit Europese steden halen. Meer samenwerking tussen opsporingsdiensten. Mensen moeten meer invloed hebben op gemeentelijke beslissingen over hun woonomgeving. Op de Wallen is wat Volt betreft het tegengaan van uitbuiting van sekswerkers en bestrijden van mensenhandel het belangrijkste uitgangspunt.


Partij voor de dieren

PvdD wil de locaties van coffeeshops zoveel mogelijk aan de ondernemers overlaten. Er komt een einde aan raamprostitutie als toeristische attractie en daarvoor onderzoekt de gemeente alternatieven. Het aantal plekken hoeft niet te worden verminderd wanneer de prostitutie op orde is. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor de stad. Voorop moet staan dat de stad leefbaar blijft.


SP

SP wil coffeeshops verspreiden over de stad. Regulering van de wietteelt. Voor het Wallengebied dient de aanpak van de criminaliteit en vrouwenhandel, verbetering van de omstandigheden voor prostituees en bevordering van de veiligheid te worden nagestreefd. SP wil stoppen met Amsterdam Marketing. Voorlichtingscampagne voor toeristen over de regels. Toeristenbelasting ook voor touringcars, cruises, huurfietsen en betaalde stadstours. Geen nieuwe toeristenwinkels. Gemeente moet zich bemoeien met wat er in een pand komt. Touringcars, segways, paardenkoetsen en bierfietsen het centrum uit. Rondleidingen beperken. Handhaving van vakantieverhuur. Fietsverhuur reguleren (verplichte theorie-examen voor toerist). Overlast horeca aanpakken. Het ‘three-strikes-out-principe’ moet strenger. Ook geluidsoverlast moet er onder vallen. Een rem op het aantal terrasvergunningen. 


CDA

CDA wil coffeeshops alleen voor inwoners van Amsterdam. Drugstoerisme moet actief worden ontmoedigd. Raambordelen met vrouwen achter ramen zijn nu een belangrijke toeristische attractie. Dat is onwenselijk. Wij sluiten de raambordelen om van de binnenstad weer een woongebied te maken. Het CDA wil een wethouder toerisme. Wil af af van het imago van seks-en- drugspretpark. Handhavers en politieagenten moeten ook in de avond en nacht zichtbaar aanwezig zijn. Intensieve campagnes tegen specifieke overtredingen en inzetten op crowd management. Openbare ruimte beter inrichten voor bewoners en bezoekers. Minder winkels gericht op toerisme. Strenge geluidsnormen voor festivals en horeca. Versterkte muziek op boten strenger handhaven. Gemeente moet niet zelf kunnen bepalen of ze zich wel of niet aan de wet houdt. 


Bij1

Om straathandel te voorkomen komt er geen ingezetenencriterium. Als direct betrokkenen hebben sekswerkers een bepalende stem in het gemeentelijk beleid wat er met hen en hun werk gebeurt. Sekswerkers krijgen de mogelijkheid om thuis een eenmanszaak te starten en de vergunningseis wordt opgeheven. Sekswerkers zijn een belangrijk deel van onze stad en mogen dan ook zichtbaar blijven in Amsterdam Centrum.


Wat kunt u doen? 

Maak uw politieke partij duidelijk dat het welzijn van de sekswerkers natuurlijk belangrijk is maar het welzijn van de bewoners van de binnenstad voorop moet staan. Zonder het verplaatsen van de ramen op de wallen en het verbod op verkoop van cannabis aan toeristen blijft het dweilen met de kraan open.