Over ons

Over Ons

De bewoners van ‘Stop de Gekte’ zijn echte stadsbewoners. Wij houden van het leven in een stad met een zekere mate van ‘reuring’. Dat kan niet zonder tolerantie. Maar door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is nu de grens van de tolerantie bereikt. Wij vinden dat de bewoners nu op de eerste plaats moeten komen en dat het gemeentebestuur zijn beloften wat dat betreft na moet komen. 

Ik ben lid van de Wallenwacht. Elk weekend lopen wij door de buurt. Het is er ‘s avonds zo druk dat hulpdiensten er niet doorkomen. Je zult maar een ambulance nodig hebben! We spreken bezoekers aan op overlastgevend gedrag. Voor wie in een buurt woont waar nooit een toerist komt is het misschien moeilijk voor te stellen. Denk aan schreeuwen en gillen, blowen en zuipen op stoepen van bewoners, en er je afval achterlaten, wildplassen. Onze ervaring: bezoekers aanspreken helpt. Ondertussen maken we filmpjes en foto’s. Die vormen het onweerlegbare bewijs van de niets en niemand ontziende overlast. 

De Wallenwacht heeft veel aandacht getrokken. Van buurtbewoners, die zich spontaan aanmelden. Van ondernemers, die ons hebben benaderd met de vraag of ze kunnen aansluiten. Een  ondernemer omschreef de sfeer in de buurt als grimmig, vooral door de vele rondhangende straatdealers. Dat zijn bepaald geen ‘kwetsbare jongeren’.

We kregen ook aandacht van de media. Cameraploegen hebben met ons meegelopen. Ze waren verbijsterd. Dat het terreurtoerisme zo erg was, was voor hen nieuw, en nieuws. 

De politie maakte zich zorgen om onze veiligheid. Dat stellen we op prijs, maar het is niet nodig. Hosts en boa’s zijn minder blij, en het laat zich raden waarom: buurtbewoners doen namelijk precies dat, waar zij falen. Tijdens onze rondes zagen wij überhaupt geen of nauwelijks boa’s. Wel hosts, die wij nooit iemand zagen aanspreken op gedrag. En veel verkeersregelaars die zorgden voor eenrichtingsverkeer, let wel: van voetgangers! De hele zomer was er van anderhalve meter afstand geen sprake. Het is toch van de gekke dat festivals niet door mogen gaan, maar dat op de Wallen Corona niet lijkt te bestaan! 

Zo bezien is de Wallenwacht is een succes. Maar eigenlijk is het een gotspe. Want alle mooie woorden ten spijt is de situatie in de buurt niet verbeterd. Overlastmeldingen leiden zelden tot concreet optreden. Als er al iets mee gedaan wordt is het te laat of werd er zogenaamd niets geconstateerd. 

Ondanks alle goede bedoelingen vergeet u te kijken naar het rendement. En dat moet de maatstaf zijn. 

Wij dringen daarom aan op het instellen van een stuurgroep , waarin alle relevante directeuren, aangestuurd door een bestuurlijk team met doorzettingsmacht waarin de burgemeester en de stadsdeelvoorzitter. Dat heeft in het verleden ook gewerkt bij de aanpak van het heroineprobleem. 

Maar ook aan de magneten moet snel wat veranderen. 

  1. Verplaats de raamprostitutie naar binnen en laat ze niet langer open dan de horeca. Wij zien vrijwel geen klanten een bordeel binnen gaan, maar wel een eindeloze optocht van nieuwsgierige toeristen, luidruchtig en respectloos. 
  2. Verbied alcoholverkoop in het Wallengebied dus niet pas vanaf tien uur, wanneer de supermarkten sowieso dicht zijn.
  3. Sluit de Wallen af voor bezoekers als de handhaving naar huis is. 
  4. Voer het I-criterium en een blowverbod zo snel mogelijk in, niet pas in 2023. Dat zal een enorme reductie van het aantal blow- en zuiptoeristen betekenen. 

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: info@stopdegekte.nl

De rode stippen geven aan waar de reacties op deze site vandaan komen.

Foto’s: Robin Utrecht HH, Co de Kruijf HH, Olaf Kraak HH, Marcel Wogram.