Over ons

Over Ons

De bewoners van ‘Stop de Gekte’ zijn echte stadsbewoners. Wij houden van het leven in een stad met een zekere mate van ‘reuring’. Dat kan niet zonder tolerantie. Maar door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is nu de grens van de tolerantie bereikt. Wij vinden dat de bewoners nu op de eerste plaats moeten komen en dat het gemeentebestuur zijn beloften wat dat betreft na moet komen. 

In de eerste fase richt het initiatief zich op het Wallengebied. Wij staan ervoor open in de toekomst de krachten te gaan bundelen en een gezamenlijk front te vormen met bewoners uit omliggende woonbuurten die onze ervaringen en zorgen delen.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: info@stopdegekte.nl

Wil je je bij ons aansluiten? Stuur dan een e-mail naar: info@stopdegekte.nl

Waarom Nu

De toestroom van bezoekers naar het Wallengebied is de laatste vijf jaar explosief gegroeid en zal volgens de voorspellingen verder blijven groeien. Maar het absorptievermogen van het gebied heeft grenzen, gewoon fysiek en ook wat betreft de veiligheid. Bovendien is de grens van het absorptievermogen van de bewoners al enige tijd bereikt. Bewoners roepen al langer op om meer en betere handhaving. Als het niveau van de handhaving geen pas kan houden met het aantal bezoekers, blijft er maar één optie over: minder bezoekers. Wij vinden daarom dat de belangen van de bewoners van de Wallen meegenomen moeten worden in de discussie over de raamprostitutie omdat dit de grootste bezoekersmagneet is. 

contact: info@stopdegekte.nl

De rode stippen geven aan waar de reacties op deze site vandaan komen.

Foto’s: Robin Utrecht HH, Co de Kruijf HH, Olaf Kraak HH, Marcel Wogram.