Waarom

Maak de Amsterdamse binnenstad weer leefbaar!

De gekte in het ‘Red Light District’ moet stoppen.
De Wallen, de oude Amsterdamse prostitutie- en woonbuurt, is uitgegroeid tot een internationale massa-attractie. Wangedrag en straatlawaai voeren de boventoon en gewone Amsterdammers blijven weg uit de binnenstad. De Burgwallen en aangrenzende stegen worden met de dag minder leefbaar. Daarom hebben bewoners van het Burgwallengebied zich verenigd in het actieplatform ‘Stop de gekte’


Wij eisen ons leefgebied terug!
• De Burgwallen zijn het terrein geworden van vrijgezellenfeesten, kroegentochten, dealers, lachgasverkopers en verdere ongein en criminaliteit.
• Alcohol- en druggebruik leiden tot steeds grotere overlast.
• Het groeiend aantal bezoekers zal de leefbaarheid steeds verder aantasten.

RAADSADRES
Stop de gekte op de Wallen
Amsterdam, januari 2020

Geacht college en geachte gemeenteraad,
Bewoners van de oude binnenstad begonnen in de zomer van 2019 de actiegroep Stop de Gekte voor het herstel van de leefbaarheid op de Wallen. Begin september werd een petitie gestart op www.stopdegekte.nl die in twee maanden tijd meer dan 1200 keer werd ondertekend. (De kaart waarop aangegeven waar de ondertekenaars wonen.) Lang is beweerd dat er maar een paar beroepsklagers waren, maar deze petitie bewijst het tegendeel: de overlast wordt breed ervaren en is alarmerend. Dat de bewoners het nog uithouden in dit stadshart is te danken aan hun grote liefde voor de oude binnenstad, die ook luid doorklinkt in de reacties.

We geven hier de meest genoemde problemen:
– De raamprostitutie, coffeeshops en aanverwante bedrijven creëren een sfeer alsof het hier een pretpark is in plaats van een buurt waar ook meer dan 4000 mensen wonen. Dit imago werkt als een magneet op een almaar groeiende stroom van bezoekers.
– Veel bewoners geven aan zich in hun bewegingsvrijheid beperkt te voelen door het sterk toegenomen massatoerisme. Zo gaan ze liever de deur niet uit, omdat het later op de avond buitengewoon lastig is om in de enorme drukte weer thuis te komen.
– Het bij veel bezoekers heersende idee dat alles maar moet kunnen en dat alles mag in deze buurt.
– Overlast van schreeuwende, dronken personen, de ‘kadehangers’, de hasjlucht, kotsende en pissende, zelfs poepende bezoekers op straat, op trapjes of in de portieken.
– Veel bewoners melden dat zij slecht slapen door de enorme geluidsoverlast tijdens grote delen van de nacht.
– Door de sterke vercommercialisering van de buurt zijn ‘normale’ middenstandswinkels verdwenen ten gunste van de monocultuur van toeristenzaken.
– De buurt verloedert door het vele zwerfafval van passanten: de achtergelaten etensresten, blikjes, flesjes en verpakkingen, veelal afkomstig van op toeristenmassa’s gerichte, laagwaardige take-away-zaken en mini-supermarkets.

Dit alles heeft een grote negatieve invloed op de oude binnenstad. Gebleken is dat veel Amsterdammers die in andere delen van de stad wonen de oude binnenstad al mijden of de Wallen zelfs als een no-go area beschouwen. Maar voor de bewoners in het gebied is er geen ontkomen aan, terwijl de leefbaarheid van hun woonomgeving steeds verder achteruit holt. Gevoelens van vervreemding, ergernis en boosheid, slaaptekort en stress schaden hun welbevinden en gezondheid. Ze lopen of fietsen om, blijven op bepaalde momenten van de dag liever thuis, of vluchten in het weekend de stad uit.

Maatregelen
Samen met de ondertekenaars van de petitie en van dit Raadsadres vraagt Stop de Gekte u om gebruik te maken van uw wettelijke bevoegdheden en de volgende maatregelen te nemen om de drukte en overlast voor de bewoners terug te dringen. Sommige van deze maatregelen kunnen op korte termijn al resultaat hebben, andere op de langere termijn.

Korte termijn
Pas de sluitingstijden aan van de ramen, van de horeca, de coffeeshops, de sekstheaters en -bars. Sluit ze doordeweeks uiterlijk om 24.00 uur en in het weekend om 02.00 uur.
Sluit de coffeeshops voor buitenlandse toeristen, conform de in de rest van Nederland wél gehanteerde gedoogcriteria van de overheid.
• Verbied minisupermarkten om alcohol te verkopen.
• Schaf het begrip ‘Red Light District’ af. Zet een campagne op om bezoek aan de Wallen te ontmoedigen. Corrigeer het wereldwijd ontstane beeld van Amsterdam als de stad waar alles kan en mag.
• Zorg voor een effectievere, resultaatgerichte handhaving, met handhavers die niet alleen bezoekers aanspreken op overlast gevend gedrag, maar die ook boetes uitdelen aan bezoekers die het alcoholverbod overtreden of afval op straat gooien. Zorg dat ook tegen geluidsoverlast wordt opgetreden. Wij zijn ons bewust van de huidige grenzen van de inzet van handhaving maar vragen de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten.
• Handhaaf de regelgeving voor alle lichtbakken en uithangborden en andere reclame conform de Amsterdamse welstandscriteria voor gevelreclame in de “Schoonheid van Amsterdam”. Ze geven de buurt ten onrechte de uitstraling van een uitgaanswijk en versterken het imago van ‘pretpark’. Bovendien wordt het stadsgezicht aangetast van wat het oudste deel van Amsterdam is en – niet onbelangrijk – tevens het buffergebied van UNESCO werelderfgoed.
• Verbied vakantieverhuur door illegale woningonttrekking en illegale hotels in en rond het Wallengebied.
• Breng weer orde in de openbare ruimte. Maak duidelijk dat fietsers op de rijweg horen en voetgangers op de stoep. Controleer de terrasvergunningen, verwijder de te ver uitwaaierende terrassen, verwijder clandestien geplaatste menuborden, terrasafzettingen enz.
• Herstel het evenwicht in winkelaanbod. Stop de overvloed aan ijs-, wafel- kaas- en toeristenwinkels en mini-supermarkets.
• Screen winkels en andere bedrijven regelmatig via de Bibob en de Emergo aanpak. Vraag hierbij ondersteuning van de landelijke overheid.

Lange termijn
• Raamprostitutie fungeert in ons woongebied als een internationale toeristenmagneet. Haal deze magneet daarom weg! Zoek alternatieven voor de raamprostitutie, zoals het inrichten van prostitutiehotels (bijvoorbeeld op een boot) zodat ook de planschade beperkt blijft.
• Breng een politiepost terug op de Wallen met celruimte. Verwijder de straatdealers van de Wallen.
• Verhoog de toeristenbelastingen alhier fors en zet de opbrengst in voor intensivering van handhaving en andere maatregelen.
• Ontwikkel beleid op het gebied van toerisme, gericht op wat de bewoners kunnen verdragen. Want 20 miljoen bezoekers is nu al veel te veel: 30 miljoen in 2030 maakt de hele binnenstad onleefbaar.

Te veel drukte en alle verdere overlast is niet met één maatregel te bestrijden, maar vraagt om een reeks van stevige, gecoördineerde maatregelen. Het moment van ingrijpen is nú, voordat de leefbaarheid voor bewoners voorgoed verleden tijd is. Door het recente nieuws over de vermindering van de politie-inzet in deze buurt worden de door ons voorgestelde maatregelen alleen nog maar urgenter. Wij zijn er zelfs van overtuigd dat uitvoering van bovenstaande maatregelen een oplossing kan zijn voor het grote probleem van het tekort aan handhaving.

Stel bewoners centraal
Herhaaldelijk stellen bestuurders en raadsleden dat bewoners weer op de eerste plaats moeten komen. Wij doen daarom een dringend beroep op het College van Burgemeester en wethouders, de Gemeenteraad en het Bestuur en de Stadsdeel­commissie van ons Stadsdeel Centrum om de extreme drukte en onduldbare overlast terug te dringen. Wij willen een leefbare buurt met een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. Stel de bewoners centraal! Dat is de opdracht die de Rijksoverheid aan elke stad in Nederland geeft, en dus ook aan Amsterdam.(4) zie
Wij houden van onze mooie binnenstad. We laten haar niet verder kapot maken.
­
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,

bewoners/actiegroep Stop de Gekte
info@stopdegekte.nl

Liesbeth Stam
Peter Rijnja
Gijs Kruijtser
Fenny Eshuis
Roos Lubbers
Anette Tel-Kuzee
Peter Brinckman
R.W.Brimicombe
E(d).C.M. Huijg
Lotte Botman
Tom Berendsen
Anne van Raaij
Willem Bont
Katrien Vogel
Mark de Vos
Niña Hendriks
Lis Harting
Jana Neplechovitsj
Dorieke Molenaar
Kars van der Steen
Wil Hofmeijer
Adriaan Boiten
Frances de Waal
Marina Schuit
Jorre Huizing
Hans van Rooij
Ineke Diepraam-Zeijlmans
Leonie Haenen
Annemarie van den Bogaard
Liesbeth Stoute
Stan Oostvogels
H. Deerenberg
Patrick Smolders
Jessica Haije
Evelien Eshuis
drs. Bart Schrieken
Paul van der Plas
Aart Marcus
M. von Salisch
Paul Sanders
Anneke van de Zande
Eddie van Dijk
Sanneke Stigter
Gill Marsman
Stefan Schoonus
Geert in ’t Veld
Peter Kortz
Anneke Wokke
Michelle Baas
Sander van ’t Noordende
Loes Buisman
Ida van Heteren
Marion van den Burg
Rena Terpstra
Annemarie Aalders
Judith de Groot
Chantal Samson
Alexej Kuiper
Gunter Schwandt
Rob Wagemans
Ellis Rowold
Jan Pieter Kunst
Evert van Voskuilen
Tobias Dormaar
Wil van Grieken
G.H. Oudhaarlem
Guillaume Heurtebize
Pieter Luyendijk
Emiel van der Steen
Henriëtte van Klinken
P.A. (Pieter) Fopma
Jan Wellink
Maarten Kleiweg de Zwaan
Jos Koets
Jaap van Gent
Annemiek Huijerman
Passada Griffioen
R. Oomens
Richard Brautigam
Joke Brautigam
Wendie Pezarro
Jet van Egmond
Kevin Menagie
Roland Broekhuis
Renate Nollen
Mattias Duyves
Maaike van den Berg
Marius Coebergh
Marko Kassenaar
Remko Reidsma
Els Olsthoorn-Heim
Ariette Dekker
I. de Veer
Jos Mevissen
Bert Kuiper
Mw. J. Schipper
Simon de Jong
J.H.E. Rees
Bettie Aaftink
Marlene de Vries
Isabelle Blekxtoon
Siebe Swart
Dhyan Bart
B. Raithel
Pieter Pekelharing
Nils Meyles
Carsten Juergensen
B. Felstau
Saskia van Dorp
Liesbeth van Blijenburg
Karien Maas
Connie Groeneweg
Frits van Veen
Jeroen van Glabbeek
Mirjam Coelho
Elisabeth Bracht
Anja van Eyl
Trix Bakker
Machiko Takahashi
Peer Mankpoot
Jos Otten
Ariette Dekker
Henk Visser
Bert Nap
Stevan van Couwelaar
Anke Nust
Stan Paardekooper
Mary Hommes
H.R. Gallis
Luca Visser
Edith Kamper
Barbara Broekman
Maria van Egmond
Rein van der Molen
Jet Zegers
Sjanien v.d. Broek
Arthur Zielhorst
Elke Wezenaar
Piet de Faber
Robert Rehm
Jo Bardoel
Hans Soetekouw
Kiki Amsberg
Roos Hendriks
Herman Vuijsje
A.H. de Jong
Lucie Snoeker
Carrie Bennink
Irene Witmer
Rietje Dujardin-van Hove
Michiel Kuijpers
Lia Braakman
Huub van Zwieten
E.P. (Lieske) Tibbe
Olav Ulrich
P.I. Luyendijk
A.J.V. Demeijer
C. Seegers
Linda Cook
Elise Bijvank
Tineke Kooistra
M. Carpentier Alting
Ineke van der Struijs
Robert van Altena
Sophie Hendriks
Georgien Overwater
Marcella Kouwenhoven
Dick van der Heijden
Margriet Knijf
Jan van Slobbe
Julie Visser
D. Naumann
David Kröner
Marijke Groeneveld
Judith Groenendijk
Josephine de Man
Wim Ruigrok
Jobs Linthorst
Annette de Vries
R. Mollevanger
Bart Uitdenbogaart
Nico Goebert
Niek vd Heijden
Henk Hagen
Walther Schoonenberg
Bettie Ruigrok
Yllen van der Vliet
Etienne Frederiks
Lize-Marie Sneep
Esmeralde van Vliet
Aukje van Weel
Peter Bijkerk
M. van Mierlo
Joost Holthuis
Jan Trooster
Margaret Oomen en Antoine Oomen
Sonja Barend
Abel Cahen
Brordus Bunder
Els Iping
mevr. Emmerique Granpre Moliere
Robert Handjes
Judith Luteijn
Anneriet Meijers
Thea Giesen
Elsa van Zeegen
Aimée Kersten
Joost Smiers
Maarten Janssen
Ruth Jongsma
Joris van Glabbeek
Noortje van Glabbeek
Andries van der Schaaf
John Welbergen
Anne-Jean van Grinsven
Coco van Dijk
Paul Zwolsman
Theus Zwakhals
Helma Pantus
M J W Verwei
Domien Marlet
Ben Schouten
Lennard Roubos
Victor Pons
Elvira Swart
Mark Boom
Maypo Cheng
Fleur Sculpher
Sherry van der Schaaf
Gertrud Pijnenburg
Ida Feiner
Biek van Rooij
Annelies Schutte
Matthieu Joosten
Ton Idsinga
Marian Luif
Ria Ronde
Judith Habets
Anamaria Boanta
Peter Plugers
T. van Lieshout
Gerrie Bevers
Annet Haak
Lizzy van Leeuwen
Marco Ulijn
Marie-Laurence van Asperen de Boer-Eichholtz
prof. dr. J.R.J. van Asperen de Boer
Marten van der Krieke
Inge Kuijpers
Peter Schneider
George Hulshof
Robert Gans
Tim de Jong
Robert Gans
Miriam van Beurden
Henk Wieland
Bram Wondergem
Willem Mesman
Trinet Hoefsloot
Trees van der Maat
Diet Scholten
Leo Enzlin
Ruud van Meijel
Fietje Huber
Nils Kroese
René Bronshoff
Evelien van Os van den Abeelen
Bernadette de Wit
Martine Iliohan
Jacques Huppes
Yellie Alkema
Eddy Posthuma de Boer
Henriette Posthuma de Boer
Jolet Plomp
Guido de Haan
Eduard van Lier
Mark Valentin
Arjan Welles
Sonja Barend
Abel Cahen
Brordus Bunder
Els Iping
mevr. Emmerique Granpre Moliere
Robert Handjes
Judith Luteijn
Anneriet Meijers
Thea Giesen
Elsa van Zeegen
Aimée Kersten
Joost Smiers
Maarten Janssen
Ruth Jongsma
Joris van Glabbeek
Noortje van Glabbeek
Andries van der Schaaf
John Welbergen
Anne-Jean van Grinsven
Coco van Dijk
Paul Zwolsman
Theus Zwakhals
Helma Pantus
M J W Verwei
Domien Marlet
Ben Schouten
Lennard Roubos
Victor Pons
Elvira Swart
Mark Boom
Maypo Cheng
Fleur Sculpher
Sherry van der Schaaf
Gertrud Pijnenburg
Ida Feiner
Biek van Rooij
Annelies Schutte
Matthieu Joosten
Ton Idsinga
Marian Luif
Ria Ronde
Judith Habets
Anamaria Boanta
Peter Plugers
T. van Lieshout
Gerrie Bevers
Annet Haak
Lizzy van Leeuwen
Marco Ulijn
Marie-Laurence van Asperen de Boer-Eichholtz
prof. dr. J.R.J. van Asperen de Boer
Marten van der Krieke
Inge Kuijpers
Peter Schneider
George Hulshof
Robert Gans
Tim de Jong
Robert Gans
Miriam van Beurden
Henk Wieland
Bram Wondergem
Willem Mesman
Trinet Hoefsloot
Trees van der Maat
Diet Scholten
Leo Enzlin
Ruud van Meijel
Fietje Huber
Nils Kroese
René Bronshoff
Evelien van Os van den Abeelen
Bernadette de Wit
Martine Iliohan
Jacques Huppes
Yellie Alkema
Eddy Posthuma de Boer
Henriette Posthuma de Boer
Jolet Plomp
Guido de Haan
Eduard van Lier
Mark Valentin
Arjan Welles

Paul Busker
Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad


Maak de Amsterdamse binnenstad weer leefbaar!